TeliaSonera säljer Zed till Wisdom Entertainment '

TeliaSonera säljer Zed till Wisdom Entertainment

TeliaSonera har tecknat ett principavtal om att sälja sitt helägda
dotterbolag Sonera Zed Ltd (Zed) för 30 MEUR till Wisdom Entertainment,
en spansk koncern inom interaktiva medier. Avyttringen är ytterligare
ett steg i TeliaSoneras strategi att fokusera på sin kärnverksamhet.

Genomförandet av affären är villkorat av den tyska
konkurrensmyndighetens godkännande som beräknas erhållas inom 2-4
veckor.

Zed är en fristående grossist och återförsäljare av digitalt innehåll
till mobiltelefonanvändare i Europa och Asien. Zed, som är positionerat
i värdekedjan mellan innehållsleverantörer och mobilnätsoperatörer,
erbjuder innehållspaketering, marknadsföring och sammankopplande
tjänster. Företaget erbjuder tjänster i Tyskland, Storbritannien,
Italien, Finland, Filippinerna och Malaysia genom direkt samarbete med
23 mobilnätsoperatörer. Därutöver är Zeds tjänster tillgängliga i
Österrike, Schweiz och Irland genom anslutna samarbetspartners.

I Wisdom Entertainment ingår åtta bolag inom interaktiv
multimedieunderhållning. Koncernens verksamhet består bl.a. av
utveckling och distribution av videospel, produktion av datoranimerad
film samt utveckling och distribution av mobilt innehåll. I Spanien och
Latinamerika levererar Wisdom Entertainments dotterbolag LaNetro
liknande tjänster som Zed. Efter förvärvet av Zed blir LaNetro globalt
ledande företag inom branschen. I april 2004 gjordes en investering om
39 MEUR i koncernen med Apax Partners Funds som den största
investeraren.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Kim Ignatius, CFO, TeliaSonera AB, tfn 020-77 58 30

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/17/20040817BIT00170/wkr0001.pdf