9 av 10 hushåll kan få bredband från Telia

9 av 10 hushåll kan få bredband från Telia

Telia kommer vid årets slut att kunna erbjuda bredband till 90 procent av Sveriges hushåll och småföretag - att jämföra med 85 procent i dagsläget. Detta tack vare att Telia bygger ut fler telestationer. Ytterligare 200 000 svenska hushåll får därmed möjlighet att köpa bredband från Telia.

Utbyggnaden sker successivt under hösten och beräknas vara klar vid årsskiftet. De första leveranserna kan ske i mitten av december. Möjligheten för hushåll och företag på mindre orter att få bredband ökar därmed markant.

- Vi arbetar primärt med tre områden för att öka kundvärdet kring bredband, säger Marie Ehrling, vd TeliaSonera Sverige. För det första bygger vi ut tillgången geografiskt. För det andra ökar vi räckvidden för bredband från telestationerna ut till kunderna och för det tredje erbjuder vi successivt snabbare tjänster. Med den nya utbyggnaden kommer vi att stärka och befästa vår starka marknadsposition.

Telia erbjuder i dagsläget fyra bredbandsabonnemang till privatkunder; Telia Bredband 250 (upp till 250 Kbit/s), Telia Bredband 500 (upp till 500 Kbit/s), Telia Bredband 2000 (upp till 2000 Kbit/s) och Telia Bredband 8000 (upp till 8000 Kbit/s).


_________________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSonera Sveriges Presstjänst , telefon. 020-77 58 30TeliaSonera är det ledande kommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. I december 2003 hade TeliaSonera 11 957 000 mobila kunder (37 610 000 inkl delägda bolag), 8 061 000 fasta kunder (9 160 000 inkl delägda bolag) och 1 631 000 internetkunder (1 691 000 inkl delägda bolag). TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och NASDAQ. Pro formaomsättning januari-december 2003 var 81,7 miljarder SEK (EUR 9,01 miljarder) och antalet anställda var 26 694
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/16/20040916BIT20720/wkr0001.pdf