Femtionde Skanova-nätet ger bredband till 93 procent i Svenljunga

Femtionde Skanova-nätet ger bredband till 93 procent i Svenljunga

Snart kan majoriteten av invånarna i Svenljunga kommun snabbsurfa på
nätet. Under onsdagen invigdes Svenljungas kommuntäckande bredbandsnät,
som ger 93 procent av hushållen tillgång till bredband. Nätet har
kapacitet på upp till 8 Mbit/s för majoriteten av användarna. Svenljunga
tecknade avtal med TeliaSonera Network Sales i januari i år och nätet är
det femtionde kommunalt upphandlade bredbandsnätet från TeliaSonera som
tas i bruk.

Svenljungas nya bredbandsnät ska täcka alla större orter och nå nästan
samtliga invånare i kommunen. Telestationer på orterna uppgraderas till
så kallad ADSL-kapacitet, som utnyttjar koppartråden i det befintliga
telenätet och ger en väldigt hög täckningsgrad, även i glesbefolkade
områden. Orterna kopplas dessutom samman genom fiberoptiskt nät eller
radiolänk med hög överföringshastighet. Majoriteten av nätet är redan
färdigbyggt och de återstående planerade etapperna beräknas vara klara
om tre månader.

- Genom bredbandsutbyggnaden får landsbygdens invånare och företag
möjlighet att utnyttja alla de erbjudanden som nu finns på nätet.
Företagen kan dessutom på ett mycket bättre sätt både köpa och sälja
produkter och på annat sätt utveckla sin verksamhet vilket i sin tur
gynnar hela bygden, säger Thomas Mellqvist, kommunalråd i Svenljunga
kommun.

Användarna kan välja fritt mellan de tolv operatörer som levererar
bredbandstjänster till privatpersoner och företag. Majoriteten av
hushållen inom 3,5 kilometers kabelavstånd från en telestation kan -
beroende på operatör - få bredband med upp till 8 Mbit/s kapacitet.
Boende inom nio kilometers kabelavstånd kan få upp till 500 kbit/s
kapacitet. Utbyggnaden är dessutom förberedd för framtida anslutningar
med betydligt högre kapacitet.

- Vårt ADSL-erbjudande innebär snabb och kostnadseffektiv
bredbandsutbyggnad även till platser som inte är kommersiellt
intressanta att ansluta genom annan teknik, vilket gör att vi når ut
även till glesbefolkade områden i kommunen, säger Susanne Jacobsson,
chef för TeliaSonera Network Sales.

TeliaSonera har under det senaste året tecknat avtal om
bredbandsutbyggnad i ett stort antal kommuner och län i Sverige, bland
annat med 18 kommuner i Västra Götalands län.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30


------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/01/20040901BIT00160/wkr0001.pdf