Mobil chef mer effektiv

Mobil chef mer effektiv

Med ett mer mobilt arbetssätt i företaget blir det lättare för chefen att både leda andra och sköta de egna arbetsuppgifterna. Det anser majoriteten av de chefer som tillfrågats i Telias undersökning "Den mobila chefen".

Av de tillfrågade cheferna anser 76 procent att ett mobilt arbetssätt hos medarbetare och chefer möjliggör bättre lönsamhet. Närmare 80 procent anser att det är stimulerande att jobba mobilt och att det ger goda möjligheter till bättre kontakt med medarbetarna.

- Undersökningen visar att det finns ett tydligt samband mellan ökad mobilitet och ökad lönsamhet, säger Anders Gylder, chef för segment storföretag, TeliaSonera Sverige. Dessutom är det roligt att se att kvinnliga chefer är föredömen när det gäller att använda den mobila tekniken.

Undersökningen visar att svenska chefer är snabba med att läsa sin e-post. 73 procent läser e-posten direkt när de sitter framför datorn, vartefter den kommer in. Kvinnliga chefer föredrar att använda e-post i större utsträckning än manliga chefer. För snabb information och snabba beslut använder 42 procent av de kvinnliga cheferna e-post, jämfört med 26 procent av de manliga cheferna.

Kvinnliga chefer väljer även i högre grad än manliga chefer att sms:a när de inte har tid att prata i telefonen eller när de sitter upptagna. Däremot anser mer än hälften (53 procent) av kvinnorna att medarbetare inte behöver besvara jobbsamtal till mobilen eller läsa "jobb-e-post" på kvällar och helger. Till skillnad mot de manliga cheferna där motsvarande siffra är 35 procent.

Närmare 1000 chefer har tillfrågats. Detaljer om undersökningen finns i bifogad "Delrapport". Ange gärna källan vid publicering: Telias undersökning "Den mobila chefen".


Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Maria Stråhle, TeliasSonera Sveriges presstjänst
tel 020-77 58 30

TeliaSonera är det ledande kommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. I december 2003 hade TeliaSonera 11 957 000 mobila kunder (37 610 000 inkl delägda bolag), 8 061 000 fasta kunder (9 160 000 inkl delägda bolag) och 1 631 000 internetkunder (1 691 000 inkl delägda bolag). TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och NASDAQ. Pro formaomsättning januari-december 2003 var 81,7 miljarder SEK (EUR 9,01 miljarder) och antalet anställda var 26 694
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/29/20040928BIT21950/wkr0001.doc Delrapport
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/29/20040928BIT21950/wkr0008.pdf Mobil chef mer effektiv