Mobila arbetssätt gör den offentliga chefen mer effektiv

Mobila arbetssätt gör den offentliga chefen mer effektiv

Med ett mer mobilt arbetssätt i företaget blir det lättare för chefen att både leda andra och sköta de egna arbetsuppgifterna. Det anser majoriteten av cheferna i den offentliga sektorn som deltagit i en Telia-undersökning där 1 000 chefer tillfrågats om chefsrollen och den mobila utvecklingen.

83 procent av de tillfrågade cheferna i den offentliga sektorn anser att ett mobilt arbetssätt är stimulerande. 7 av 10 tycker att det blir enklare att både leda andra och att sköta de egna arbetsuppgifterna.

- Undersökningen visar att det finns ett tydligt samband mellan ökad mobilitet och ökad effektivitet, säger Anders Gylder, chef för segment storföretag, TeliaSonera Sverige. Chefer i den offentliga sektorn har tagit till sig tekniken, samtidigt som de ser att det finns potential att göra mera.

Undersökningen visar att e-post har etablerat sig som ett bra komplement till de personliga mötena. Mer än hälften av cheferna använder e-post för att stämma av snabba frågor med medarbetarna och var femte följer löpande upp medarbetarnas resultat på detta sätt.

Cheferna i den offentliga sektorn, liknar sina kollegor i näringslivet på flera områden. Åsikterna skiljer sig åt när det gäller hindren för att jobba mer mobilt. Nästan 25 procent av cheferna i den offentliga sektorn tycker att organisationen inte ger de tekniska förutsättningarna för att göra det möjligt att jobba mer mobilt. 17 procent anser att organisationens säkerhetskrav utgör hinder. Samtidigt menar dock 4 av 10 chefer i offentlig sektor att de inte ser några hinder, utan organisationen arbetar redan så mobilt som de anser sig behöva.

Publiceringsregel: Fritt om källan anges, Telias undersökning "Den mobila chefen"


Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Maria Stråhle, TeliasSonera Sveriges presstjänst
tel 020-77 58 30

TeliaSonera är det ledande kommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. I december 2003 hade TeliaSonera 11 957 000 mobila kunder (37 610 000 inkl delägda bolag), 8 061 000 fasta kunder (9 160 000 inkl delägda bolag) och 1 631 000 internetkunder (1 691 000 inkl delägda bolag). TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och NASDAQ. Pro formaomsättning januari-december 2003 var 81,7 miljarder SEK (EUR 9,01 miljarder) och antalet anställda var 26 694
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/29/20040929BIT20430/wkr0001.doc