Resande chefer mer effektiva med mobilt arbete

Resande chefer mer effektiva med mobilt arbete

Svenska chefer är ofta på resande fot och majoriteten reser i jobbet minst en dag i veckan. Många chefer anser att ett mobilt arbetssätt i företaget möjliggör bättre lönsamhet. Det framgår av en Telia-undersökning där 1 000 chefer har tillfrågats om chefsrollen och den mobila utvecklingen.

Enligt undersökningen "Den mobila chefen" anser 72 procent av cheferna att ett mobilt arbetsliv gör chefer och medarbetare mer effektiva. 76 procent menar också att det mobila arbetssättet möjliggör bättre lönsamhet. Varannan chef reser i jobbet minst en dag i veckan och 89 procent har minst en resdag i månaden. För många chefer är behovet av att arbeta på samma fysiska arbetsplats inte är särskilt viktigt.

- Det finns ett tydligt samband mellan ökad mobilitet och ökad lönsamhet. Det är positivt att en majoritet av cheferna anser att företaget som de arbetar i bör arbeta mer mobilt än vad de gör idag, säger Anders Gylder, chef för segment storföretag, TeliaSonera Sverige.

Undersökningen visar att 6 av 10 chefer instämmer oftast eller helt i påståendet att företaget de arbetar i kan och bör arbeta mer mobilt än vad de gör idag. Det som hindrar cheferna är framför allt företagets tekniska förutsättningar (19 procent) och svårigheter att klara företagets säkerhetskrav (17 procent). Samtidigt menar dock närmare varannan chef att de inte ser några hinder, utan företaget arbetar redan så mobilt som de anser sig behöva.

Publiceringsregel: Fritt om källan anges, Telias undersökning "Den mobila chefen".


Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Maria Stråhle, TeliasSonera Sveriges presstjänst
tel 020-77 58 30

TeliaSonera är det ledande kommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. I december 2003 hade TeliaSonera 11 957 000 mobila kunder (37 610 000 inkl delägda bolag), 8 061 000 fasta kunder (9 160 000 inkl delägda bolag) och 1 631 000 internetkunder (1 691 000 inkl delägda bolag). TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen, Helsingforsbörsen och NASDAQ. Pro formaomsättning januari-december 2003 var 81,7 miljarder SEK (EUR 9,01 miljarder) och antalet anställda var 26 694
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/30/20040929BIT20440/wkr0020.doc Delrapport