Sonera öppnar UMTS-nät för kommersiellt bruk 12oktober 2004

Sonera öppnar UMTS-nät för kommersiellt bruk 12oktober 2004

Snabbare dataöverföring förbättrar avsevärt användbarheten hos tjänster

Den 12 oktober 2004 tar Sonera i drift sitt UMTS-nät på 20 orter i Finland.

Ökat mobilt arbete och mångsidigare mobiltjänster ställer allt högre krav på kapacitet och överföringshastighet i nätet. Överföringshastigheten i Soneras UMTS-nät är i bästa fall 384 kilobit per sekund. Snabb dataöverföring behövs bl.a. vid nerladdning av e-postfiler och Internetsidor och vid sändning av rörliga bilder. Även videoinnehåll, musikavlyssning och spel fungerar bättre vid högre överföringshastigheter.

"Vår ambition är att ha det mest högklassiga nätet i Finland, oberoende av teknik, så att våra kunder kan använda valfria tjänster med valfri terminalutrustning. Vi tror att vi genom att öppna vårt UMTS-nät på 20 orter kan erbjuda den mest heltäckande 3G-tjänsten i Finland redan vid starten. Bakom våra tjänster finns alltid den mest sofistikerade och mest ändamålsenliga tekniska lösningen. Vi har sett det som viktigt att säkerställa att våra tjänster fungerar i mycket olika mobilnät och att övergångarna mellan näten sker friktionsfritt", säger Anni Vepsäläinen, verkställande direktör på TeliaSonera Finland.

Nätet byggs ut i takt med efterfrågan

Soneras kunder får tillgång till UMTS-nätets snabbare dataöverföring genom att skaffa sig ett Sonera 3G-kort och en UMTS-telefon hos en Sonera återförsäljare. Priset på samtal och SMS är detsamma i UMTS-nätet som i GSM-nätet. På motsvarande sätt följer priserna för dataöverföring nuvarande prismodeller för både privat- och företagstjänster.

Nätet byggs ut i takt med efterfrågan. Vid sidan av UMTS-nätbygget kommer Sonera att fortsätta komplettera sitt befintliga GSM-nät med andra höghastighetstekniker, såsom EDGE.

De telefoner som för tillfället finns på marknaden stöder antingen GPRS/EDGE- eller GPRS/UMTS-teknik. Den första trefunktionsterminalen som stöder GPRS, EDGE och UMTS väntas komma ut på marknaden vid årets slut, och Sonera tror att trefunktionsterminalerna blir vanligare med tiden. Sonera bedömer att en massmarknad för tredje generationens mobil telefoni uppstår så fort det finns tillräckligt med telefoner i lägre prisklass på marknaden.

UMTS-nätet har varit i prekommersiellt bruk sedan december 2003. I det prekommersiella skedet deltog över ett tusen användare från cirka 30 företag. Företagen använde nätet för sin egen tjänsteutveckling och gav Sonera värdefulla synpunkter som beaktats vid utvecklingen av nätet.

Priser för dataöverföring, privatkunder:

Fun Data
Kopplingsavgift: 0 euro
Månadsavgift: 0 euro
Dataöverföring: 5,99 euro/MB

Active Data
Kopplingsavgift: 8,21 euro
Månadsavgift: 9,99 euro
Dataöverföring som ingår i månadsavgiften: 20MB
Pris för dataöverföring som överstiger 20 MB: 2,37 euro/MB

Pro Data
Kopplingsavgift: 8,21 euro
Månadsavgift: 18,30 euro
Dataöverföring som ingår i månadsavgiften: 100 MB
Pris för dataöverföring som överstiger 100 MB: 1,74 euro/MB

Priser för dataöverföring, företagskunder:

Sonera Company Data
Kopplingsavgift: 6,73 euro
Månadsavgift: 3,36 euro
Dataöverföring: 1,9456 euro/MB

Sonera Company Data + 100 Mt expansionspaket
Kopplingsavgift: 6,73 euro
Månadsavgift: 15 euro
Dataöverföring som ingår i månadsavgiften: 100 Mt
Pris för dataöverföring som överstiger 100 MB: 1,4336 euro/MB

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:

Anni Vepsäläinen, President, TeliaSonera Finland Oyj
Tel. +358 400 400074
Email: anni.vepsalainen@teliasonera.com

Pasi Mehtonen, Vice President, Mobile Services, TeliaSonera Finland Oyj
Tel. +358 2040 54513
Email: pasi.mehtonen@teliasonera.com
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/21/20040921BIT20620/wkr0001.pdf