TeliaSonera får klartecken för köp av Orange i Danmark

TeliaSonera får klartecken för köp av Orange i Danmark

Efter att ha undersökt den föreslagna affären godkände EU-kommissionen i dag TeliaSoneras förvärv av Orange A/S från France Telecom. Efter affären får TeliaSonera, det ledande telekomföretaget i Norden och Baltikum, omkring 1,1 miljoner mobilabonnenter i Danmark. TeliaSonera blir därigenom ett kraftfullt alternativ för danska telekomkunder och en stor utmanare om positionen som marknadsledare.

Affären tillkännagavs den 8 juli 2004 och förväntas genomföras i oktober 2004.

Efter genomförandet inleds processen att integrera de två mobila telekomverksamheterna. Befintliga kundrelationer påverkas dock inte inledningsvis. Båda företagen fortsätter att leverera sina produkter och tjänster under separata varumärken de närmaste månaderna.

_______________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30TeliaSonera är det ledande kommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. I slutet av december 2003 hade TeliaSonera 11 957 000 mobila kunder (37 610 000 inkl delägda bolag), 8 061 000 fasta kunder
(9 160 000 inkl delägda bolag) och 1 631 000 internetkunder (1 691 000 inkl delägda bolag). TeliaSonera är även verksam via delägda bolag i Ryssland, Turkiet och Eurasien. TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen. Pro formaomsättning januari-december 2003 var 81,7 miljarder SEK (EUR 9,01 miljarder) och antalet anställda var 26 694.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/24/20040923BIT20710/wkr0001.pdf