TeliaSonera slutför försäljningen av Zed

TeliaSonera slutför försäljningen av Zed

TeliaSonera har nu slutfört försäljningen av Sonera Zed Oy (Zed) till
Wisdom Entertainment Sàrl efter godkännande från den tyska
konkurrensmyndigheten. Försäljningen av Zed till Wisdom Entertainment
Sàrl kommunicerades tidigare i år med ett pressmeddelande den 17
augusti.


Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30


TeliaSonera är det ledande kommunikationsföretaget i Norden och
Baltikum. I slutet av december 2003 hade TeliaSonera 11 957 000 mobila
kunder (37 610 000 inkl delägda bolag), 8 061 000 fasta kunder
(9 160 000 inkl delägda bolag) och 1 631 000 internetkunder (1 691 000
inkl delägda bolag). TeliaSonera är även verksam via delägda bolag i
Ryssland, Turkiet och Eurasien. TeliaSonera är noterat på
Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen. Pro formaomsättning januari-
december 2003 var 81,7 miljarder SEK (EUR 9,01 miljarder) och antalet
anställda var 26 694.

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/13/20040913BIT00010/wkr0001.pdf