Test 14 Test av ny funktionalitet på www.teliasonera.com/.fi/.se

Test 14 Test av ny funktionalitet på www.teliasonera.com/.fi/.se

Detta är ett testmeddelande från TeliaSonera.

Detta är ett testmeddelande från TeliaSonera.
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/13/20040913BIT21710/wkr0001.pdf Huvuddokument test 14
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/13/20040913BIT21710/wkr0003.doc Övriga filer test 14