Allt fler felanmäler sin telefon efter stormen

När telestationerna väl fungerar igen upptäcker Telias kunder själva nya stormskador på sina egna anläggningar eller förbindelser, vilket innebär ytterligare insatser av teleteknikerna och ytterligare väntan på en fungerande telefon.

Antalet som saknar telefon därför att telefonstationerna inte fungerar har sjunkit till 21 000. Men under slutet av veckan fram till söndag morgon hade även 11 000 enskilda felanmälningar tagits emot. En siffra som nu kommer att öka i början på nästa vecka. Det är allt från enkla fel till omfattande skador på hela stolplinjer. Ofta ut till byar eller enstaka gårdar i glesbygd.

En del av felen är av enklare slag kan lagas samma dag som de upptäcks, medan andra är komplicerade och kan kräva två reparatörers arbete under mer än en vecka.

En stor mängd teletekniker är extrainkallade i helgen och målsättningen är att varje nytt kundfel ska vara lagat inom vad som är normal tid efter felanmälan, men i vissa områden med många fel kan det bli ytterligare flera dagars väntan på telefonen. Ännu längre väntan blir det där elbolagen eller Telia måste dra helt nya kablar och skogar och vägar fortfarande är oframkomliga.

Antal kunder anslutna till stillastående telestationer, länsvis söndag morgon:
Blekinge: 1500, Halland: 1500, Jönköping: 2400, Kalmar: 700, Kronoberg: 7800, Skåne: 3500, V Götaland: 3100, Östergötland: 400. Totalt: 21000

Antal anmälda kundfel regionvis i de stormdrabbade områdena söndag morgon:

Borås: 1 800
Göteborg N: 600
Göteborg S: 850
Göteborg Ö: 980
Halmstad: 750
Helsingborg: 300
Jönköping: 1 200
Kalmar: 700
Karlskrona: 400
Kristianstad: 650
Linköping: 350
Norrköping: 200
Nyköping: 200
Skövde: 450
Sörmland: 200
Uddevalla: 400
Växjö: 1 000