Allt fler felanmäler sin telefon efter stormen

Tyvärr ringer de flesta för att få besked om när de ska få sin telefon tillbaka och blockerar därmed kundtjänsternas möjlighet att ta emot felanmälningar. Idag är det svårt att ge besked om när felen ska vara lagade och Telia vill uppmana dem som inte ska göra felanmälningar, att inte ringa till kundtjänsten just nu.

Antalet som saknar telefon därför att telefonstationerna inte fungerar har sjunkit över helgen till 13 800. Antalet kundanmälda enskilda fel har under helgen kunnat avhjälpas i samma takt som de kommit in och är på måndagsmorgonen oförändrade 11 000. En siffra som dock befaras öka under veckan. Det är allt från enkla fel till omfattande skador på hela stolplinjer. Ofta ut till byar eller enstaka gårdar i glesbygd.

Fel av enklare slag kan lagas inom ett dygn, medan andra är komplicerade och kan kräva två reparatörers arbete under mer än en vecka. Längst väntan blir det där elbolagen eller Telia måste dra helt nya kablar och skogar och vägar fortfarande är oframkomliga.

Antal kunder anslutna till stillastående telestationer, länsvis måndag morgon:
Blekinge: 500, Halland: 700, Jönköping: 1 000, Kalmar: 400, Kronoberg: 7 100, Skåne: 2 100, V Götaland: 1 700, Östergötland: 300. Totalt: 13 800

Antal anmälda kundfel regionvis i de stormdrabbade områdena måndag morgon:

Borås: 1 900
Göteborg N: 650
Göteborg S: 850
Göteborg Ö: 1 000
Halmstad: 800
Helsingborg: 300
Jönköping: 1 200
Kalmar: 640
Karlskrona: 400
Kristianstad: 640
Linköping: 310
Norrköping: 200
Nyköping: 130
Skövde: 400
Sörmland: 150
Uddevalla: 350
Växjö: 1 100