Antalet telefel efter stormen sjunker

Tyvärr ringer de flesta för att få besked om när de ska få sin telefon tillbaka och blockerar därmed kundtjänsternas möjlighet att ta emot felanmälningar. Idag är det svårt att ge besked om när felen ska vara lagade och Telia vill uppmana dem som inte ska göra felanmälningar, att inte ringa till kundtjänsten just nu.

Antalet som saknar telefon därför att telefonstationerna inte fungerar har sjunkit. Antalet kundanmälda enskilda fel har däremot som väntat ökat något nu i början av veckan. Det totala antalet kunder som därmed saknar telefon är 21 800. En minskning dock från måndagen med 3 000. Kundfelen är allt från enkla lagningar till omfattande skador på hela stolplinjer. Ofta ut till byar eller enstaka gårdar i glesbygd. Längst väntan blir det där elbolagen eller Telia måste dra helt nya kablar.

Antal kunder anslutna till stillastående telestationer, länsvis tisdag morgon:
Blekinge: 350, Halland: 900, Jönköping: 900, Kalmar: 200, Kronoberg: 4 600, Skåne: 1 200, V Götaland: 1 100, Östergötland: 50. Totalt: 9 300

Antal anmälda kundfel - 12 500 - regionvis i de stormdrabbade områdena tisdag morgon:

Borås: 2 100
Göteborg N: 670
Göteborg S: 900
Göteborg Ö: 1 000
Halmstad: 960
Helsingborg: 300
Jönköping: 1 500
Kalmar: 730
Karlskrona: 470
Kristianstad: 780
Linköping: 340
Norrköping: 230
Nyköping: 100
Skövde: 360
Sörmland: 100
Uddevalla: 350
Växjö: 1 600