Förbättrat läge i telenätet

Fortfarande arbetar 1 800 servicetekniker med att laga skador i telenätet. Problemet börjar bli materialbrist och nu flygs vissa reservdelar in från andra länder och verkstäder ute i Europa.

Telia framhåller att även efter det att elkraften är åter så kommer vissa telefonlinjer att vara obrukbara eftersom man, först när stationerna arbetar igen, kommer att kunna lokalisera avbrutna ledningar. Telia har räknat med att merparten av kunderna kommer att ha telefon igen den här veckan, men i vissa fall kommer det att ta betydligt längre tid att utföra reparationerna.

Antalet kunder länsvis utan telefon på onsdagsmorgonen:
Blekinge: 3 900
Halland: 10 000
Jönköping: 12 000
Kalmar: 14 600
Kronoberg: 23 300
Skåne: 18 200
Stockholm: 1 500
Södermanland 650
Värmland: 144
Västra Götaland: 18 000
Örebro: 65
Östergötland: 5 900

Till redaktionen: Aktuella siffror uppdateras morgon och kväll på www.telia.se