Förbättrat läge trots nya stormskador i telenätet

På många håll har man fortfarande problem med att ta sig fram på vägarna och har därför problem med att komma fram med fordon och kraftaggregat. Det gäller bland annat i Kronobergs, Jönköpings län och i de sydvästra delarna av landet.

De flesta får tillbaka sin telefoni när elkraften fungerar igen, men på många ställen upptäck samtidigt nya fel. Det är allt från kortslutningar i kretskort i stationerna som orsakats av strömavbrottet till enskilda kundfel och avbrott på teleledningarna som inte kunnat upptäckas när stationerna varit strömlösa. Det är ett omfattande detaljarbete som då återstår för teleteknikerna på fältet.

För att kunna ta emot anmälningar om sådana fel sätter Telia nu in extra personal i sina kundtjänster.

Antalet kunder länsvis utan telefon på torsdagsmorgonen och efter den nya stormen:

LÄN
Blekinge: 3 000
Dalarna 400
Halland: 7 700
Jönköping: 7 600
Kalmar: 7 200
Kronoberg: 18 700
Skåne: 9 000
Stockholm: 215
Södermanland 770
Värmland: 2800
V Götaland: 18 300
Örebro: 370
Östergötland: 3 100
-----------------------------------

TOTALT 79 155

Till redaktionen: Aktuella siffror uppdateras morgon och kväll på www.telia.se