Fortsatt många fel i fasta telenätet

Nu i helgen kommer en styrka som är tre gånger så stor som normalt att arbeta med felavhjälpning. Tekniker är inlånade från såväl norra Sverige som våra grannländer. Någon prognos när hela nätet ska fungera normalt igen, kan man fortfarande inte ge. I vissa fall kan det ta flera veckor där man måste bygga ett helt nytt nät.

Bristen på elkraft är fortfarande ett stort problem och stora delar av nätet drivs med hjälp av cirka 230 dieseldrivna reservelverk. Många av dessa har nu varit igång sedan stormen och Telia börjar få problem med att de går sönder. Motorerna håller inte för kontinuerlig drift under så lång tid.

Antalet fel länsvis framgår av bifogad Pdf-fil