Många fel lagade i telenätet

Nu arbetar 1 800 servicetekniker med att laga skador i telenätet och i takt med att elkraften återvänder kommer även många telefoner att börja fungera. Men även därefter kommer vissa telefonlinjer att vara obrukbara eftersom man, först när stationerna arbetar igen, kommer att kunna lokalisera avbrutna ledningar. Telia räknar med att merparten av kunderna kommer att ha telefon igen i slutet av veckan, men i vissa fall kommer det att ta betydligt längre tid att utföra reparationerna.

Många lagningar görs nu provisoriskt och målsättningen är att, där så är möjligt, ersätta de förstörda luftledningarna med nedgrävd kabel efter vintern.

Antalet kunder länsvis utan telefon på tisdagsmorgonen:
Blekinge: 11 400
Dalarna: 24
Gotland: 500
Halland: 17 000
Jönköping: 17 400
Kalmar: 18 000
Kronoberg: 21 900
Skåne: 30 700
Stockholm: 2 500
Södermanland 4 500
Värmland: 1 000
Västmanland: 150
Västra Götaland: 35 000
Örebro: 400
Östergötland: 17 500