Mobiltelefonin fungerar igen men många fel kvar i fasta nätet

Många saknar fortfarande telefon på grund av att ett antal telefonstationer ännu inte kunnat startas. De kundanmälda stormrelaterade felen, på enskilda kunders egna ledningar eller anläggningar, börjar däremot minska efter hand som teleteknikerna hinner reparera. Fortfarande har Telia drygt 1 800 reparatörer i arbete. De hinner nu åtgärda fler fel per dag än vad som nyanmäls.

Kundfelen är allt från enkla lagningar som kan klaras av samma dag, till omfattande skador på hela stolplinjer. Ofta ut till byar eller enstaka gårdar i glesbygd. Längst väntan blir det där elbolagen eller Telia måste dra helt nya kablar.

Antal fel länsvis framgår av bifogad Pdf-fil.