Omfattande reparationsarbeten i Telenätet

När reparatörerna väl kunnat ta sig fram till stationerna låter man de portabla kraftaggregaten ladda upp batterierna i stationerna, men ofta måste även tekniker starta om stationerna manuellt och träd över ledningarna röjas bort.

I takt med att elkraften återvänder kommer även telefonerna att börja fungera. Men även därefter kommer vissa telefonlinjer att vara obrukbara eftersom man, när stationerna arbetar igen, kommer att upptäcka nya brott på ledningarna. Telia räknar med att merparten av kunderna kommer att ha telefon igen i slutet av veckan, förutsatt att elförsörjningen återgår till normala nivåer.

Antalet kunder länsvis utan telefon på måndagsmorgonen:
Blekinge: 11 420
Dalarna: 24
Gotland: 2 787
Halland: 34 303
Jönköping: 14 683
Kalmar: 22 821
Kronoberg: 9 819
Skåne: 46 990
Stockholm: 7 381
Södermanland 1 263
Värmland: 3 447
Västra Götaland: 53 504
Örebro: 4 610
Östergötland: 17 197