Över en kvarts miljon har fått tillbaka sin fasta telefon

För närvarande saknar 39 000 hushåll fast telefon i de stormdrabbade områdena i Syd- och Mellansverige. Det är en förbättring med 40 000 på ett dygn och med över 250 000 sedan stormen slog till den 8 januari.
På många håll har man fortfarande problem att ta sig fram på vägarna och därför också problem med att komma fram med fordon och reservkraftaggregat. Det gäller bland annat i Kronobergs- och Jönköpings län och i de sydvästra delarna av landet.

De flesta får tillbaka sin telefoni när elkraften fungerar igen, men på många ställen upptäcks samtidigt nya fel. Det är allt från kortslutningar i kretskort i stationerna som orsakats av strömavbrottet till enskilda kundfel och avbrott på teleledningarna som inte kunnat upptäckas när stationerna varit strömlösa. Det är ett omfattande detaljarbete som då återstår för teleteknikerna på fältet. Nya fel som nu upptäcks innebär också att en del kunder i de redan drabbade områdena tyvärr får vänta ytterligare många dagar på sin telefon.
För att kunna ta emot anmälningar om sådana fel sätter Telia nu in extra personal i sina kundtjänster.

Antalet kunder länsvis utan telefon på torsdagsmorgonen och efter den nya stormen:

LÄN
Blekinge: 1 300
Halland: 5 500
Jönköping: 4 000
Kalmar: 1 400
Kronoberg: 12 600
Skåne: 6 200
Södermanland 450
V Götaland: 7 200
Östergötland: 470
-----------------------------------

TOTALT 39 000

Till redaktionen: Aktuella siffror uppdateras morgon och kväll på www.telia.se