Så blir byggbranschen 2005

Rapporten bifogas detta utskick. I den går det att utläsa resultaten både för byggbranschen och för andra branscher. Rapporten visar bland annat:

• Fyra av fem byggföretag tror på ljust 2005. 81 procent av byggföretagen tror att det egna företagets omsättning kommer att öka under det kommande året.

• Byggbranschen tror på en positiv utveckling för landets företag. 79 procent av byggföretagen tror att tillväxten för Sveriges företag kommer att utvecklas positivt under 2005.

• Var tredje byggföretag ska investera mer i modern kommunikation. 33 procent av byggföretagen uppger att de ska investera mer i modern kommunikation (t.ex. mobiltelefoni, bredband, 3G och internet) under det kommande året, än under 2004.

• Så här ska byggbranschen investera i modern kommunikation – topp 3.
1. Möjlighet komma åt företagets server/intranät från annan plats än kontoret (36 %)
2. Möjlighet ringa alla samtal (fasta och mobila) från en och samma telefon (28 %)
3. Mobiltelefon till flertalet medarbetare (26 %)

• Flitiga mobilpratare i byggbranschen – topp 3.
1. Transport (95 % använder mobiltelefon regelbundet på företaget)
2. Bygg (94 %)
3. IT (93 %)

Om Telias kommunikationsbarometer för företag
Telia har i kommunikationsbarometern för företag, delrapporten ”Branscher om tillväxt, omsättning och elektronisk kommunikation”, frågat 2 687 företagare om bl.a. hur de ser på tillväxten i sin bransch under 2005 och hur de investerar i, och använder, modern kommunikation. Hela Sverige är representerat. Respondenterna arbetar på företag som är kunder till Telia. Fältperioden var den 20-26 oktober 2004.