Så blir handelsbranschen 2005

Rapporten bifogas detta utskick. I den går det att utläsa resultaten både för handelsbranschen och för andra branscher. Rapporten visar bland annat:

• Nio av tio handelsföretag tror på ljust 2005. 87 procent av handelsföretagen tror att det egna företagets omsättning kommer att öka under det kommande året.

• Handelsbranschen tror på en positiv utveckling för landets företag. 84 procent av handelsföretagen tror att tillväxten för Sveriges företag kommer att utvecklas positivt under 2005.

• Två av fem handelsföretag ska investera mer i modern kommunikation. 39 procent av handelsföretagen uppger att de ska investera mer i modern kommunikation (t.ex. mobiltelefoni, bredband, 3G och internet) under det kommande året, än under 2004.

• Så här ska handelsbranschen investera i modern kommunikation – topp 3
1. Möjlighet komma åt företagets server/intranät från annan plats än kontoret (41 %)
2. Möjlighet ringa alla samtal (fasta och mobila) från en och samma telefon (28 %)
3. E-post i mobilen (18 %), bärbara datorer till flertalet medarbetare (18 %) och Outlook i mobilen – åtkomst till både e-post, kontakter och kalender (18 %)

• Flitiga SMS:are på handelsföretag – topp 3
1. Turism (33 % använder SMS i jobbet varje dag)
2. Handel (31 %)
3. IT (29 %)

Om Telias kommunikationsbarometer för företag
Telia har i kommunikationsbarometern för företag, delrapporten ”Branscher om tillväxt, omsättning och elektronisk kommunikation”, frågat 2 687 företagare om bl.a. hur de ser på tillväxten i sin bransch under 2005 och hur de investerar i, och använder, modern kommunikation. Hela Sverige är representerat. Respondenterna arbetar på företag som är kunder till Telia. Fältperioden var den 20-26 oktober 2004.