Så blir industribranschen 2005

Rapporten bifogas detta utskick. I den går det att utläsa resultaten både för industribranschen och för andra branscher. Rapporten visar bland annat:

• Fyra av fem industriföretag tror på ljust 2005. 84 procent av industriföretagen tror att det egna företagets omsättning kommer att öka under det kommande året.

• Industribranschen tror på en positiv utveckling för landets företag. 84 procent av industriföretagen tror att tillväxten för Sveriges företag kommer att utvecklas positivt under 2005.

• Var tredje industriföretag ska investera mer i modern kommunikation. 36 procent av industriföretagen uppger att de ska investera mer i modern kommunikation (t.ex. mobiltelefoni, bredband, 3G och internet) under det kommande året, än under 2004.

• Så här ska industribranschen investera i modern kommunikation – topp 3
1. Möjlighet komma åt företagets server/intranät från annan plats än kontoret (43 %)
2. Möjlighet ringa alla samtal (fasta och mobila) från en och samma telefon (24 %)
3. Outlook i mobilen – åtkomst till både e-post, kontakter och kalender (20 %)

• Flitiga mejlare på industriföretag – topp 3
1. IT (96 % använder e-post i jobbet varje dag)
2. Handel (92 %)
3. Industri och Service (91 %)

Om Telias kommunikationsbarometer för företag
Telia har i kommunikationsbarometern för företag, delrapporten ”Branscher om tillväxt, omsättning och elektronisk kommunikation”, frågat 2 687 företagare om bl.a. hur de ser på tillväxten i sin bransch under 2005 och hur de investerar i, och använder, modern kommunikation. Hela Sverige är representerat. Respondenterna arbetar på företag som är kunder till Telia. Fältperioden var den 20-26 oktober 2004.