Så blir IT-branschen 2005

Rapporten bifogas detta utskick. I den går det att utläsa resultaten både för IT-branschen och för andra branscher. Rapporten visar bland annat:

• Fyra av fem IT-företag tror på ljust 2005. 80 procent av IT-företagen tror att det egna företagets omsättning kommer att öka under det kommande året.

• IT-branschen tror på en positiv utveckling för landets företag. 92 procent av IT-företagen tror att tillväxten för Sveriges företag kommer att utvecklas positivt under 2005.

• Två av fem IT-företag ska investera mer i modern kommunikation. 42 procent av IT-företagen uppger att de ska investera mer i modern kommunikation (t.ex. mobiltelefoni, bredband, 3G och internet) under det kommande året, än under 2004.

• Så här ska IT-branschen investera i modern kommunikation – topp 3
1. Möjlighet komma åt företagets server/intranät från annan plats än kontoret (43 %)
2. Möjlighet ringa alla samtal (fasta och mobila) från en och samma telefon (28 %)
3. E-post i mobilen (25 %)

• IT-företag gillar bärbart – topp 3
1. IT-företag (79 % använder bärbar dator regelbundet på företaget)
2. Medieföretag (69 %)
3. Serviceföretag (62 %)

Om Telias kommunikationsbarometer för företag
Telia har i kommunikationsbarometern för företag, delrapporten ”Branscher om tillväxt, omsättning och elektronisk kommunikation”, frågat 2 687 företagare om bl.a. hur de ser på tillväxten i sin bransch under 2005 och hur de investerar i, och använder, modern kommunikation. Hela Sverige är representerat. Respondenterna arbetar på företag som är kunder till Telia. Fältperioden var den 20-26 oktober 2004.