Så blir mediebranschen 2005

Rapporten bifogas detta utskick. I den går det att utläsa resultaten både för mediebranschen och för andra branscher. Rapporten visar bland annat:

• Fyra av fem medieföretag tror på ljust 2005. 84 procent av medieföretagen tror att det egna företagets omsättning kommer att öka under det kommande året.

• Mediebranschen tror på en positiv utveckling för landets företag. 87 procent av medieföretagen tror att tillväxten för Sveriges företag kommer att utvecklas positivt under 2005.

• Var tredje medieföretag ska investera mer i modern kommunikation. 35 procent av medieföretagen uppger att de ska investera mer i modern kommunikation (t.ex. mobiltelefoni, bredband, 3G och internet) under det kommande året, än under 2004.

• Så här ska mediebranschen investera i modern kommunikation – topp 3
1. Möjlighet komma åt företagets server/intranät från annan plats än kontoret (35 %)
2. Möjlighet ringa alla samtal (fasta och mobila) från en och samma telefon (30 %)
3. Bärbara datorer till flertalet medarbetare (21 %)

• Medieföretag gillar bärbart – topp 3
1. IT-företag (79 % använder bärbar dator regelbundet på företaget)
2. Medieföretag (69 %)
3. Serviceföretag (62 %)

Om Telias kommunikationsbarometer för företag
Telia har i kommunikationsbarometern för företag, delrapporten ”Branscher om tillväxt, omsättning och elektronisk kommunikation”, frågat 2 687 företagare om bl.a. hur de ser på tillväxten i sin bransch under 2005 och hur de investerar i, och använder, modern kommunikation. Hela Sverige är representerat. Respondenterna arbetar på företag som är kunder till Telia. Fältperioden var den 20-26 oktober 2004.
_______________________________________________