Så blir transportbranschen 2005

Rapporten bifogas detta utskick. I den går det att utläsa resultaten både för transportbranschen och för andra branscher. Rapporten visar bland annat:

• Tre av fyra transportföretag tror på ljust 2005. 76 procent av transportföretagen tror att det egna företagets omsättning kommer att öka under det kommande året.

• Transportbranschen tror på en positiv utveckling för landets företag. 78 procent av transportföretagen tror att tillväxten för Sveriges företag kommer att utvecklas positivt under 2005.

• Var tredje transportföretag ska investera mer i modern kommunikation. 34 procent av transportföretagen uppger att de ska investera mer i modern kommunikation (t.ex. mobiltelefoni, bredband, 3G och internet) under det kommande året, än under 2004.

• Så här ska transportbranschen investera i modern kommunikation – topp 3
1. Möjlighet komma åt företagets server/intranät från annan plats än kontoret (28 %)
2. E-post i mobilen (22 %)
3. Möjlighet ringa alla samtal (fasta och mobila) från en och samma telefon (18 %)

• Flitigaste mobilanvändarna finns i transportbranschen – topp 3
1. Transport (95 % använder mobilen regelbundet på företaget)
2. Bygg (94 %)
3. IT (93 %)

Om Telias kommunikationsbarometer för företag
Telia har i kommunikationsbarometern för företag, delrapporten ”Branscher om tillväxt, omsättning och elektronisk kommunikation”, frågat 2 687 företagare om bl.a. hur de ser på tillväxten i sin bransch under 2005 och hur de investerar i, och använder, modern kommunikation. Hela Sverige är representerat. Respondenterna arbetar på företag som är kunder till Telia. Fältperioden var den 20-26 oktober 2004.
_______________________________________________