Så utvecklas olika branscher 2005

Totalt har 2 687 företagare runt om i landet tillfrågats om hur de tror att deras bransch kommer att utvecklas under 2005. De har också fått svara på frågor om tillväxt, omsättning och modern kommunikation (t.ex. mobiltelefoni, bredband, 3G och internet). Hela rapporten, och nyhetsgrafik, går att ladda ner på www.teliasonera.se/press Rapporten visar bland annat:

• Servicebranschen tror mest på Sverige. 92 procent av serviceföretagen tror att tillväxten för landets företag kommer att utvecklas positivt under 2005.

• Handelsbranschen har bäst självförtroende. 87 procent av de tillfrågade företagen i handelsbranschen tror att det egna företaget kommer att öka sin omsättning under 2005.

• Alla branscher vill jobba mer mot företagets server utanför arbetsplatsen. Samtliga branscher ska främst investera i lösningar som gör det möjligt för medarbetarna att komma åt företagets server/intranät från annan plats än kontoret. Andra viktiga investeringar är möjlighet att ringa alla telefonsamtal (fasta och mobila) från en och samma telefon samt e-post i mobilen.

• IT-branschen ska investera mest i modern kommunikation. 42 procent av IT-företagen uppger att de ska investera mer eller väsentligt mer i modern kommunikation under 2005.

• Flitigaste mobilanvändarna finns i transportbranschen. 95 procent av de tillfrågade i transportbranschen använder mobilen regelbundet. I övrigt är IT-branschen bäst på det mesta vad gäller modern kommunikation.

- - - - - - - - -
Om Telias kommunikationsbarometer för företag:
Telia har i kommunikationsbarometern för företag, delrapporten ”Branscher om tillväxt, omsättning och elektronisk kommunikation”, frågat 2 687 företagare om bl.a. hur de ser på tillväxten i sin bransch under 2005 och hur de investerar i, och använder, modern kommunikation. Hela Sverige är representerat. Respondenterna arbetar på företag som är kunder till Telia. Fältperioden var den 20-26 oktober 2004.