Telefelen minskar men mycket arbete återstår

I helgen har en styrka som är tre gånger så stor som normalt arbetat med felavhjälpning. Tekniker är inlånade från såväl norra Sverige som våra grannländer. Någon prognos över när hela nätet ska fungera normalt igen, kan man fortfarande inte ge. I vissa fall kan det ta flera veckor där man måste bygga ett helt nytt nät.

Bristen på elkraft är fortfarande ett stort problem och stora delar av nätet drivs med hjälp av cirka 230 dieseldrivna reservelverk. Många av dessa har nu varit igång sedan stormen och Telia börjar få problem med att de går sönder. Motorerna håller inte för kontinuerlig drift under så lång tid.

Antalet telefel länsvis framgår av bifogad Pdf-fil