Telefelen minskar men mycket arbete återstår

Telia bedömer att det kommer att ta ytterligare minst sex veckor innan ett nytt telenät är uppbyggt i vissa områden. Som tidigare berättat så har Telia förstärkt ersättningsmöjligheterna för stormdrabbade kunder. Ersättningstrappan ser ut så här:

Fel i mer än 5 dagar = 3 månadsavgifter = 375 kronor
Fel i mer än 10 dagar = 6 månadsavgifter = 750 kronor
Fel i mer än 15 dagar = 9 månadsavgifter = 1 125 kronor
Fel i mer än 20 dagar = 12 månadsavgifter = 1 500 kronor
Fel i mer än 25 dagar = 15 månadsavgifter = 1 875 kronor
Fel i mer än 30 dagar = 18 månadsavgifter = 2 250 kronor

Fortfarande är bristen på elkraft ett stort problem och stora delar av nätet drivs fortfarande med hjälp av ett par hundra dieseldrivna reservelverk. Dessutom har Telia fortfarande stora problem med framkomligheten till stationer och trasiga nätdelar. Telia erbjuder fri vidarekoppling för sina drabbade trafikkunder till mobiltelefon för och ser också över möjligheten att bygga upp nätet med andra mobila lösningar.

Antalet telefel länsvis framgår av bifogad Pdf-fil