Telenätet i stort fungerar men enskilda fel har ökat kraftigt

Antalet som saknar telefon därför att telefonstationerna inte fungerar fortsätter att minska kraftigt varje dag. Antalet kundanmälda stormrelaterade fel på enskilda telefoner har däremot som väntat ökat i veckan. Det totala antalet kunder som därmed saknar telefon är nu 29 000.

Kundfelen är allt från enkla lagningar som kan klaras av samma dag, till omfattande skador på hela stolplinjer. Ofta ut till byar eller enstaka gårdar i glesbygd. Längst väntan blir det där elbolagen eller Telia måste dra helt nya kablar.

Fortfarande arbetar drygt 1 800 teletekniker med reparationerna. Många av dem måste dock fortfarande ägna sin tid åt att två gånger om dagen fylla bränsle i och serva de cirka 225 reservkraftaggregat som fortfarande behövs för att driva telestationerna.

Antalet fel länsvis framgår av bifogad pdf-fil.