Telia höjer ersättningen till stormdrabbade

Ersättningsnivåerna är desamma som tidigare vad gäller skador som varat i mer än 15 dagar. Nu är 15-dagarsgränsen passerad och Telia inför därför tre nya ersättningsnivåer. Detta innebär att den som varit utan telefon i mer än 30 dagar kommer att få 2 250 kronor i ersättning. Samtliga ersättningsnivåer framgår av tabellen nedan.

Utan telefon i mer än 5 dagar = avdrag för 3 månadsavgifter = 375 kronor
Utan telefon i mer än 10 dagar = 6 månadsavgifter = 750 kronor
Utan telefon i mer än 15 dagar = 9 månadsavgifter = 1 125 kronor
Utan telefon i mer än 20 dagar = 12 månadsavgifter = 1 500 kronor
Utan telefon i mer än 25 dagar = 15 månadsavgifter = 1 875 kronor
Utan telefon i mer än 30 dagar = 18 månadsavgifter = 2 250 kronor

Ett alternativ för att få igång telefonen igen är att Telia vidarekopplar kundens fasta telefon till en mobil, utan att debitera merkostnaden för mobilsamtal.