Telias prognoser kommunvis för stormfelen

Detta är en första prognos som kommer att uppdateras regelbundet under den närmaste tiden. Det finns fortfarande platser där skadorna är så stora att nätet inte går att laga, utan måste byggas om från början. Här kommer man att göra tillfälliga lösningar för att få igång telefonerna. Många slutliga åtgärder kan sedan inte utföras förrän vintern är slut eller allt timmer forslats bort. Det kan också finnas enskilda kundfel som ännu inte har anmälts.

Felavhjälpningstiden kan alltså variera för enskilda kunder inom varje kommun beroende på felets art och svårighetsgrad.

För att se prognosen kommunvis, ladda hem den bifogade filen för aktuellt län.
Framöver finns uppdaterade felavhälpningsprognoser på www.telia.se