TeliaSonera återlämnar den extra 3G-licensen i Danmark

TeliaSonera-koncernen avslutade den 11 oktober 2004 förvärvet av Orange i Danmark av France Telecom och övertog i samband med det – enligt tillfälliga villkor fastslagna av danska IT- og Telestyrelsen - den 3G-licens som Orange i Danmark innehade.

TeliaSonera återlämnar nu Oranges 3G-licens till IT- og Telestyrelsen och betalar samtidigt i enlighet med vad som tidigare kommunicerats de lagstadgade 213 miljoner DKK (260 miljoner SEK) som återlämnandet kostar, motsvarande tre årliga poster om 71 miljoner danska kronor.

Kostnaden för att lämna tillbaka licensen - 213 miljoner DKK (260 miljoner SEK) – kommer att belasta TeliaSoneras resultat i fjärde kvartalet och redovisas som en engångskostnad för integrationen med Orange i Danmark.