TeliaSonera Finland och ACN Communications Finland ingår samarbetsavtal

TeliaSonera Finland Oyj och dess dotterbolag Tele Finland Oy har tecknat ett samarbetsavtal med ACN Communications Finland Oy. Enligt avtalet upphör ACN med sin mobiltjänsteverksamhet under eget varumärke och börjar marknadsföra TeleFinlands mobila tjänster via sina befintliga försäljningskanaler, dvs. sina oberoende representanter. ACN:s kunder i Finland kan fortsätta som kunder hos Tele Finland Oy. ACN:s egendom, personal, avtal eller annan verksamhet övergår dock ej till Tele Finland som en följd av avtalet.

”Vi inledde samarbetet med ACN eftersom bolaget har verkat som tjänsteoperatör i vårt nät och vi vill säkerställa kontinuiteten i leveransen av tjänster till ACN:s kunder”, säger Janne Vainio, Senior Vice President för privatkundsverksamheten vid TeliaSonera Finland.

”Det utvidgade samarbetet med TeliaSonera Finland erbjuder såväl våra kunder som våra representanter betydande fördelar”, säger David Colley, VD för ACN:s verksamhet i Europa.

Tele Finland erbjuder, i enlighet med det samarbetsavtal som bolagen tecknat, ACN:s kunder att fortsätta som kunder hos Tele Finland. Under övergångsperioden erbjuder Tele Finland ACN:s kunder motsvarande priser som de har fått hos ACN. ACN:s kunder kommer under de närmaste dagarna att per post få närmare anvisningar och ytterligare information.

”Vi har gjort övergången så enkel som möjligt. Alla kundens abonnemang flyttas kostnadsfritt över med en gång och tjänsterna fungerar utan avbrott trots övergången. Kunden behöver inte byta SIM-kort och således byts inte heller abonnemangsnummer ut. Till exempel förblir alla telefonnummer som sparats i SIM-kortet oförändrade”, säger Tele Finlands VD Arto Heimonen.

Tele Finland Oy är en tjänsteoperatör inom mobil kommunikation som ägs av TeliaSonera Finland och som verkar i dess nät. Tele Finland Oy erbjuder abonnemang för baskommunikation med en enkel prissättning och en flexibel månadsfakturering.