Efterfrågad bredbandsutbyggnad klar i Alingsås

I juni 2004 tecknade Alingsås kommun ett avtal med TeliaSonera Sverige om utbyggnad av Skanova-nätet. Utbyggnaden är nu komplett och under torsdagen invigde kommunstyrelsens ordförande Elver Jonsson och kommunens IT-chef Göran Westerlund officiellt det utbyggda nätet. Representanter från det lokala näringslivet och TeliaSonera Sverige fanns också på plats.

– Jag har märkt att behovet av bredband bland invånarna i Alingsås har växt de senaste åren och nu kan vi äntligen erbjuda våra invånare ett kommuntäckande nät. Utbyggnaden och den ökade överföringskapaciteten betyder oerhört mycket för vår konkurrenskraft, säger Elver Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Alingsås kommun.

Alingsås kommun har valt en öppen nätlösning, vilket innebär att hushållen och företagen i kommunen fritt kan välja leverantör av bredbandstjänster bland dem som har avtal med Skanova. Hushållen kan beställa bredbandsanslutning med kapacitet från 250 kbit/s upp till 24 Mbit/s beroende på leverantör och avstånd till telestationen. Företag med behov av högre överföringshastighet kan via sin operatör ansluta sig till det ortssammanbindande nätet. Utbyggnaden är dessutom förberedd för framtida anslutningar med betydligt högre kapacitet.

Alingsås kommuns satsning på ett "digitalt skoltorg", där såväl lärare som elever och föräldrar har stor nytta av bredbandsnätet, kommer att kunna utvecklas ytterligare efter torsdagens invigning.

– Att bredband nu finns tillgängligt i hela kommunen betyder att tillgängligheten till de gemensamma systemen som vi i skolan redan arbetar i, e-post och intranät, blir mer likvärdig. Bredbandsutbyggnaden ligger helt i linje med den satsning vi nu gör på Skoltorget där vi vill underlätta kommunikationen mellan hem och skola, säger Monica Esborn, pedagogisk ITK-samordnare vid Alingsås kommun.

TeliaSonera Sverige har under de senaste åren tecknat avtal om bredbandsutbyggnad i ett 80-tal kommuner i Sverige.