Förändringar i TeliaSoneras valberedning

På den ordinarie bolagsstämman 2005 i TeliaSonera AB (publ) beslutade stämman att utse Eva Halvarsson som representant för svenska staten, Samuli Haapasalo som representant för finska staten, KG Lindvall som representant för Robur Fonder, Björn Lind som representant för SEB Fonder och Tom von Weymarn i hans egenskap av styrelseordförande att ingå i valberedningen för perioden fram till och med den ordinarie bolagsstämman 2006.

I enlighet med de regler för valberedningen som antogs vid samma stämma har finska staten nu meddelat att Markku Tapio skall vara representant för finska staten i valberedningen och SEB Fonder har meddelat att Lennart Ribohn skall vara representant för SEB Fonder i valberedningen.