Norska konkurrensmyndigheten godkänner TeliaSoneras köp av Chess/Sense

Konkurrensmyndigheten i Norge meddelar idag att myndigheten godkänner TeliaSoneras förvärv av 91,2 procent av Vollvik Gruppen AS som äger 100 procent av mobiloperatören Chess/Sense. Transaktionen kommer att slutföras så snart som möjligt.

Inom tre dagar efter att transaktionen slutförts kommer TeliaSonera att presentera ett frivilligt erbjudande till samma pris per aktie (11,03 NOK) avseende resterande 8,8 procent av de utestående aktierna i Vollvik Gruppen AS.


Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Kjell Lindström, kommunikationsdirektör, TeliaSonera Norge, Danmark & Baltikum via TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30