Telia testar bränsleceller för säkrare teletrafik

Telias alla telestationer drivs med hjälp av det vanliga elnätet. Skulle ett strömavbrott inträffa tar ett reservsystem över driften. Reservsystemen består i dagsläget av batterier och dieselaggregat.

Den första telestationen med bränslecellsteknik finns i närheten av Lovsjö i Småland. Bränslecellen på den aktuella telestationen fungerar nu som kraftkälla vid eventuella elavbrott. Vid en störning räcker gaslagret i upp till fem dygn vid kontinuerlig drift.

En bränslecell producerar själv elektricitet vid behov. Tekniken bygger på att vätgas och syre leds genom bränslecellen och genom en kemisk process bildar elektricitet, värme och vattenånga. Bränsleceller har bättre tillförlitlighet, högre verkningsgrad och lägre driftskostnad än dagens reservaggregat. Dessutom är tekniken skonsammare mot miljön. De direkta utsläppen består enbart av vatten. Bränslecellen har få rörliga delar, vilket minimerar slitage och underhållsbehov.

Förhoppningen är att pionjärtestet kommer att förändra och framför allt förbättra framtidens backup-system. Erfarenheterna så här långt indikerar att tekniken håller vad den lovar.

– Vi kommer noga att övervaka och utvärdera dessa tester och förväntar oss att bränslecellstekniken kommer att minimera störningar i samband med stora elavbrott och annan yttre påverkan. En annan av viktig fördel med den här tekniken är de miljömässiga vinsterna, säger Ove Alm, nätchef på TeliaSonera Sverige.