E-post och sms förenklar kontakten med vårdhemmet

40 procent av de tillfrågade vill kunna använda e-post för att hålla kontakt med personalen på vårdhemmet. Lika många är intresserade av att ta del av nyheter och information från vårdhemmet via en hemsida på Internet. Drygt 20 procent vill som anhörig kunna ha kontakt med personal inom hemtjänst och äldreboende via sms.

– Redan idag är det tydligt att man som anhörig enkelt vill kunna nå och hålla kontakt med personalen inom hemtjänsten och på vårdhemmet via e-post och sms. Ökad användning av moderna kommunikationstjänster inom vård- och omsorgssektorn kan förenkla tillvaron för många samtidigt som kommunen kan spara pengar, säger Indra Åsander, chef för privatkundssegmentet på TeliaSonera Sverige.

Datorer och webbkameror på vårdhemmen
Den vanliga svensken är i högre grad än beslutsfattarna i kommunen intresserade av att hålla kontakt på elektronisk väg, visar undersökningen. För att underlätta kommunikationen med anhöriga på äldreboende vill
27 procent ha datorer på vårdhemmen för att till exempel kunna skicka
e-post till varandra. 15 procent är mycket intresserade av att kunna prata med sina anhöriga på vårdhemmet via webbkamera.

Internetcafé för äldre
Servicehuset på Tors backe i Sollentuna öppnar enligt planerna ett internetcafé i januari. Det är förmodligen ett av de första internetcaféerna för äldre i Sverige.

Om undersökningen
TeliaSonera Sverige har ställt frågor till 6 000 privatpersoner om deras inställning till att som anhörig kommunicera elektroniskt med hemtjänst och äldrevård/vårdhem. Motsvarande frågor har ställts till 250 kommunala beslutsfattare runt om i landet. Rapporten finns i sin helhet på www.teliasonera.se under Press