Förändringar på TeliaSonera International Carrier

Ingvar Larsson blir ny VD för TeliaSonera International Carrier, en internationell nätgrossist som vänder sig till fasta och mobila teleoperatörer, nätoperatörer och tjänsteleverantörer. Carrierverksamheten erbjuder internationella IP- och telefonitjänster samt bredbandskapacitet på grossistnivå till destinationer i Europa och över Atlanten. Han tillträder sin befattning den 1 januari 2006.

Ingvar Larsson är idag Vice President på Ericsson AB med ansvar för utvecklingen av produkterna inom servicelagret. Innan Ingvar Larsson kom till Ericsson arbetade han som Vice President på Sun Microsystems AB.

Ingvar Larsson är civilingenjör, gift och har tre barn.

– Eva Lindqvist, vår nuvarande VD på TeliaSonera International Carrier, har gjort ett mycket bra arbete under sin tid som VD. Carrierverksamheten går nu in i en ny fas och Eva går vidare till nya arbetsuppgifter inom koncernen, säger Håkan Dahlström, Group Vice President, Networks & Technology på TeliaSoneras koncernkontor.
_____________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30