Framgångsrik pilottest av IP-mobilen i Danmark

TeliaSoneras första del av pilottestet av UMA-konceptet i Danmark vilken knyter samman mobiltelefoni och IP-telefoni i en och samma lösning, är nu avslutade med mycket goda resultat och fortsätter nu i nästa fas.

TeliaSonera var först i Danmark med att testa konceptet som bygger på den internationella teknikstandarden Unlicensed Mobile Access (UMA). Det är ett koncept med en trådlös telefon som fungerar som en IP-telefon via det fasta nätet i hemmet och som utanför hemmet fungerar som en mobiltelefon via det mobila nätet. Första fasen av testet i Danmark bestod av pilottester med GSM/Bluetooth-telefoner och i andra fasen kommer testerna att utföras med GSM/Wifi-telefoner.

Femtio danska familjer har testat konceptet sedan maj i år och de är överlag positiva till de nya möjligheterna med en kombinerad fast/mobil telefon. Användarna i testfamiljerna uppskattade möjligheten med endast en telefon för både fasttelefoni och mobiltelefoni med ett enda abonnemang och ett telefonnummer tillsammans med en enda räkning. Att lösningen kommer att vara enkel att installera i hemmet och enkel att använda var också mycket viktigt för testfamiljerna. De flesta av testpersonerna betonade också att det borde finnas ett stort och attraktivt utbud av UMA-telefoner vid lansering.

- Vi har nu ytterligare fått bekräftat att det är enkelhet och användarvänlighet som ytterst är avgörande för att ta ledningen i övergången till mobila-och internetbaserade tjänster. Det visar hur viktigt det är att framtidens telefonilösningar tas fram i nära samarbete mellan operatörer, tillverkare och användare, säger Kennet Rådne, chef för Produkter & tjänster på TeliaSonera AB. Pilottestet visar också tydligt att det är telefonerna som kommer att vara mycket drivande för användandet av integrerade lösningar vilket ställer mycket stora krav på en snabb och innovativ produktutveckling från tillverkarsidan.

Tekniska tester av UMA-konceptet pågår för närvarande i Sverige tillsammans med Ericsson. Pilottesterna i Danmark bedrivs tillsammans med Motorola.

_______________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30