Nya medlemmar i TeliaSoneras internationella ungdomsråd

Under hösten har nya medlemmar i TeliaSoneras internationella ungdomsråd valts ut. De 6 nya medlemmarna är i åldrarna 14-20 år och kommer från olika länder där TeliaSonera har verksamhet. Den 9 november träffas de nya medlemmarna i Oslo där TeliaSoneras tredje internationella ungdomsrådsmöte kommer att hållas.

Under de två första ungdomsråden har framförallt mobila tjänster diskuterats.

- Ungdomarnas idéer kring mobila innehållstjänster och positioneringstjänster har varit till stor nytta i utvecklandet av till exempel mobila Internetportalen, SurfPort, säger Anders Igel, VD och Koncernchef för TeliaSonera

I april 2004 bildades TeliaSoneras internationella ungdomsråd med syfte att öka ungdomars påverkan på TeliaSoneras befintliga och framtida tjänster och service.

- Ungdomsrådet är ett av flera pågående aktiviteter inom TeliaSonera som ska vägleda oss i vårt arbete med att utveckla tjänster som unga kunder verkligen vill ha. Det är ett led i vår strategiska inriktning att i ett tidigt skede involvera kunderna i tjänsteutvecklingen och därmed öka vår möjlighet att ta fram tjänster som är lätta att förstå, lätta att köpa och lätta att använda, säger Anders Igel.

TeliaSoneras internationella ungdomsråd består dels av unga anställda på TeliaSonera, dels av unga kunder från några av de länder som TeliaSonera är ledande i. De unga kunderna är medlemmar i cirka ett år. Ungdomsrådet sammanträder två gånger per år för att diskutera TeliaSoneras tjänster och service samt idéer och uppslag kring nya tjänster.

TeliaSoneras internationella ungdomsråd leds av Anders Igel, VD och Koncernchef och av Terje Christoffersen, chef för koncernövergripande enheten Marknad, Produkter och Tjänster.

Följande personer är medlemmar i TeliaSoneras internationella ungdomsråd:

TeliaSonera-kunder i åldrarna 14-20:
Ellen Fjaestad, 19, Sverige
Magnus Kreiberg, 14, Danmark
Edgaras Figurinas, 16, Litauen
Jaakko Loikkanen, 20, Finland
Emil Gyllehammar, 18, Norge
Ina Pleska, 19, Moldavien

Representanter från TeliaSonera:
Maria Wallmeus, Sverige
Jan Mortensen, Danmark
Jovita Aukstuolyte, Litauen
Tommi Anttila, Finland
Benedicte Kjøde, Norge
Cristina Popa, Moldavien