TeliaSonera får mångmiljonavtal tillsammans med TietoEnator

Den nya uppgörelsen omfattar fast, mobil eller IP-telefonianslutningar. Lösningen ger användaren möjlighet att använda en och samma telefon oavsett vilken uppkoppling som används. Telefonilösningen ger också alla bolag och förvaltningar tillgång till gemensam teleservice, vilket innebär förenklad kontakt med kommuninvånarna. TeliaSonera Sverige kommer också att leverera telefonistfunktion, callcenterplattform och mobila datatjänster.

- Vi vet att efterfrågan av moderna och effektiva telekom- och IT-lösningar är stor inom den kommunala sektorn, särskilt för att utveckla kontakterna med kommuninvånarna, säger Erik Heilborn, chef för företagsmarknaden på TeliaSonera Sverige. Med den här uppgörelsen tar Stockholms stad ytterligare ett steg i att utveckla sin kommunikation.

TietoEnator har fått tilldelningsbeslut av Stockholms stad i denna affär där TeliaSonera Sverige kommer att vara underleverantör till TietoEnator. Resterande budgivare har 10 dagar på sig att lämna synpunkter på beslutet. Avtal mellan Staden och TietoEnator beräknas tecknas den 6 december. Den möjliga avtalstiden startar den 1 januari 2007 och löper på 3,5 år med option på förlängning ytterligare två plus två år.
_______________________________________________

Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.