TeliaSonera genomför affär och förvärvar Chess/Sense

– Affären stärker vår konkurrenskraft på den norska mobilmarknaden och ökar vår marknadsandel till 35 procent. Detta är ännu ett steg för att förverkliga vår strategi att växa på våra hemmamarknader, kommenterar Anders Igel, vd och koncernchef för TeliaSonera AB.

– Chess/Sense är den ledande tjänsteleverantören i Norge med en stark och nöjd kundbas. Vår ambition är att Chess/Sense ska fortsätta att växa med intensifierat stöd från TeliaSonera och Netcom. Företaget kommer att ha fördelen av att både kunna arbeta som en självständig enhet och att få tekniskt och ekonomiskt stöd från TeliaSonera-koncernen, säger Kenneth Karlberg, vd för TeliaSonera Norge, Danmark och Baltikum.

Förvärvet tillkännagavs den 29 augusti 2005 och efter det norska konkurrensverkets godkännande den 31 oktober har parterna nu genomfört affären.
Inom tre bankdagar räknat från och med i dag kommer TeliaSonera att presentera ett frivilligt erbjudande till samma pris per aktie (11,03 NOK) avseende resterande 8,8 procent av de utestående aktierna i Vollvik Gruppen AS.

Chess/Sense hade 405 000 abonnenter i juni 2005 och fortsätter att fungera som tjänsteleverantör under eget varumärke på den norska marknaden. Idar Vollvik kvarstår som vd för Chess/Sense och det kommer inte heller att ske några större förändringar i företagets verksamhet. Chess/Sense behåller sitt kontor i Bergen.

Inbjudan till presskonferens
En presskonferens kommer att hållas i dag kl. 11.15 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo, i rum ”Fire årstider”.