Varannan vill sjukanmäla sina skolbarn via sms

Drygt 70 procent av de tillfrågade personerna vill ha nyheter och allmän information från dagis och skola via e-post. Bland kommunens beslutsfattare är motsvarande siffra 56 procent. Kommunerna vill helst ge informationen på traditionellt sätt via brev, det uppger 60 procent av de tillfrågade beslutsfattarna i kommunerna.

– Vi ser ett glapp mellan kommuninvånarnas behov och kommunernas erbjudande, det gäller exempelvis kommunikationskanalerna inom skola och förskola, säger Indra Åsander, chef för privatkundssegmentet på TeliaSonera Sverige. Det är tydligt att dagens föräldrar vill kunna kommunicera enkelt och effektivt med dagis och skola via e-post och sms.

Sjukanmälan via sms förenklar
Mest efterfrågat är att få ett sms när barnet är frånvarande från skolan (56 procent) och möjligheten att sjukanmäla via sms eller e-post (50 procent). Lika många vill ha möjlighet att följa dagis- eller gymnasiekön på webben, medan 40 procent vill ha veckobrev från dagis och skola via e-post.

Egna klasshemsidor
En skola som ligger långt framme är Björknässkolan i Nacka kommun. De har i fyra år haft kontinuerlig utbildning för lärarna och investerat i datorer för skolan. Det finns klasshemsidor för läxor, planering och information och föräldrarna kan prenumerera på nyhetsbrev från skolan. E-post är den vanligaste kommunikationskanalen, men just nu tittar man på en sms-tjänst, där man som förälder kan få ett sms om eleven inte dyker upp i skolan.

Om undersökningen
TeliaSonera Sverige har via en webbenkät ställt frågor till privatpersoner för att ta reda på hur dagens föräldrar vill kommunicera med dagis och skola. 6000 personer svarade. Motsvarande undersökning har även gjorts bland 250 kommunala beslutsfattare runt om i landet. Rapporten finns på www.teliasonera.se under Press

_______________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Indra Åsander, chef för privatkundssegmentet, TeliaSonera Sverige
som nås via presstjänstens växel, 020-77 58 30