Axfood väljer mobilt och ip från TeliaSonera

Axfood väljer nu att växla upp till modern teknik och samordna all kommunikation i ett nät, istället för flera lösningar för fast, mobilt och internet. Ökad tillgänglighet och effektivitet är två av de viktigaste skälen.

- De moderna, ip-baserade lösningar som TeliaSonera erbjuder förenklar för kunden, samtidigt som de ger möjligheter till effektivisering. Axfood har upptäckt fördelarna och ger TeliaSonera helhetsansvaret för den nya kommunikationslösningen, säger Dan Strömberg, chef för Global Accounts på TeliaSonera.

Axfood har tecknat ett s.k. Managed Services-avtal, vilket innebär att TeliaSonera ansvarar för installation, drift, support och utveckling av Axfoods svenska nät för data- och telekommunikation.

Det nya nätet kopplar i ett första skede ihop cirka 350 platser i Sverige och 2 700 användare. Lösningen berör Axfoods totala verksamhet i Sverige, butikskedjorna Willys, Willys hemma, Hemköp, distributörerna Dagab och Axfood Närlivs.
Den tekniska plattformen till Axfoods nya nät levereras av Cisco Systems.

-------------------------
Om Managed Services: Avtalet faller inom ramen för TeliaSoneras satsning "Managed Services". TeliaSonera tar ett helhetsansvar för befintlig utrustning, drift, förvaltning, produktion och utveckling av ett företags kommunikationslösning. TeliaSonera har utvecklat en speciell metodik för att föra över kundens befintliga lösning till TeliaSoneras standardlösning och på så sätt säkra den investering som kunden redan har gjort.