Det här vill västernorrlänningarna ha under granen i år

Hårda klappar är populärast – 74 procent av västernorrlänningarna svarar att de helst vill ha sådana om de får välja. Bland männen i Sverige uppger 78 procent att de vill ha hårda klappar och bland kvinnorna 71 procent. Extra populärt med hårda paket är det i Dalarna där 79 procent svarar att de föredrar sådana, att jämföra med Södermanland där 66 procent väljer hårda paket.

MP3 och dvd-spelare populärast
När det handlar om att köpa hårda julklappar uppger 18 procent av västernorrlänningarna att de ska köpa en MP3-spelare/iPod. På andra plats kommer dvd-spelare/inspelare med 14 procent. Mobiltelefon hamnar på tredje plats med 11 procent och därefter följer trådlös telefon (10 procent).

– Att fler än var femte västernorrlänning säger att de ska köpa en telefon i julklapp, mobiltelefon eller trådlös, är inte så konstigt. Telefonen hamnar alltid högt på önskelistan och vi svenskarna tillhör dem som pratar mest i telefon i världen, säger Indra Åsander, chef för segment Privat på TeliaSonera Sverige.

Julklappar för några tusen
Det är just nu - i mitten av december - som majoriteten julhandlar. 18 procent av västernorrlänningarna köper julklappar för mellan 1 001 och 2 000 kronor i år. Fler, 24 procent, handlar för 2 001-3 000 kronor och 14 procent för 3 001-4 000 kronor. Det finns också de som spenderar betydligt mer – tre procent anger att de ska köpa julklappar för över 10 000 kronor.

74 procent av västernorrlänningarna vill att deras julklappar ska räcka hela året, men bara 53 procent brukar lyckas få dem att räcka så länge. Kvinnorna i riket behåller sina klappar längre än männen, 57 procent av kvinnorna får dem att räcka ett helt år, mot 51 procent av männen. För elva procent av de tillfrågade västernorrlänningarna tar dock julklapparna slut redan på julafton.

Om undersökningen
Telia har frågat 9 346 svenskar, varav 521 i Västernorrlands län, om julen. Hela Sverige är representerat. Respondenterna är kunder hos Telia. Fältperioden var den 25 november till den 30 november 2005.

Räknat i minuter ringer svenskarna näst mest i världen från den fasta telefonen, endast slagna av amerikanerna. Det visar en undersökning genomförd i bland annat Brasilien, Kina, Japan, Storbritannien, Sverige och USA under kvartal 2. Undersökningen genomfördes i samarbete mellan Telia och Ericsson Consumer & Enterprise Lab.
_______________________________________________

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Bengt Olsson, TeliaSonera Sverige, segment Privat, 020-77 58 30