Det här vill Västra Götalands invånare ha under granen i år

Hårda klappar är populärast – 78 procent av dem som bor i Västra Götaland svarar att de helst vill ha sådana om de får välja. Bland männen i Sverige uppger 78 procent att de vill ha hårda klappar och bland kvinnorna 71 procent. Extra populärt med hårda paket är det i Dalarna där 79 procent svarar att de föredrar sådana, att jämföra med Södermanland där 66 procent väljer hårda paket.

MP3-spelare och mobil populärast
När det handlar om att köpa hårda julklappar uppger 21 procent av Västa Götalands invånare att de ska köpa en MP3-spelare/iPod. På andra plats kommer mobiltelefon med 13 procent. Dvd-spelare/inspelare hamnar på tredje plats med 11 procent och därefter följer trådlös telefon (10 procent).

– Att nästan var fjärde person som bor i Västra Götaland säger att de ska köpa en telefon i julklapp, mobiltelefon eller trådlös, är inte så konstigt. Telefonen hamnar alltid högt på önskelistan och vi svenskarna tillhör dem som pratar mest i telefon i världen, säger Indra Åsander, chef för segment Privat på TeliaSonera Sverige.

Julklappar för några tusen
Det är just nu - i mitten av december - som majoriteten julhandlar. 20 procent av de boende i Västra Götaland köper julklappar för mellan 1 001 och 2 000 kronor i år, lika många handlar för 2 001-3 000 kronor och 17 procent för 3 001-4 000 kronor. Det finns också de som spenderar betydligt mer – tre procent anger att de ska köpa julklappar för över 10 000 kronor.

73 procent av Västra Götalands invånare vill att deras julklappar ska räcka hela året, men bara 54 procent brukar lyckas få dem att räcka så länge. Kvinnorna i riket behåller sina klappar längre än männen, 57 procent av kvinnorna får dem att räcka ett helt år, mot 51 procent av männen. För åtta procent av de tillfrågade i Västra Götaland tar dock julklapparna slut redan på julafton.

Om undersökningen
Telia har frågat 9 346 svenskar, varav 1 356 i Västra Götalands län, om julen. Hela Sverige är representerat. Respondenterna är kunder hos Telia. Fältperioden var den 25 november till den 30 november 2005.

Räknat i minuter ringer svenskarna näst mest i världen från den fasta telefonen, endast slagna av amerikanerna. Det visar en undersökning genomförd i bland annat Brasilien, Kina, Japan, Storbritannien, Sverige och USA under kvartal 2. Undersökningen genomfördes i samarbete mellan Telia och Ericsson Consumer & Enterprise Lab.


Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Bengt Olsson, TeliaSonera Sverige, segment Privat, 020-77 58 30