Eva Lindqvist utsedd till Senior Vice President, Mobile Business

Eva Lindqvist har utsetts till ny chef, Senior Vice President, för Mobile Business inom Marketing, Products & Services vid TeliaSoneras huvudkontor från och med den 1 januari 2006. Hon kommer att ha det strategiska ansvaret för TeliaSonera-koncernens affärsverksamhet inom mobil kommunikation och vara medlem i ledningsgruppen för den koncernövergripande enheten Marketing, Products & Services.

Eva Lindqvist rapporterar till Terje Christoffersen, Group Vice President och chef för enheten Marketing, Products and Services. Eva Lindqvist var tidigare vd för TeliaSonera International Carrier.Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.