Förändringar i TeliaSoneras valberedning

På den ordinarie bolagsstämman 2005 i TeliaSonera AB (publ) beslutade stämman att Eva Halvarsson skulle ingå i valberedningen för perioden fram till och med den ordinarie bolagsstämman 2006 såsom representant för svenska staten.

I enlighet med de regler för valberedningen som antogs vid samma stämma har svenska staten nu meddelat att Jonas Iversen skall ersätta Eva Halvarsson som representant för svenska staten i valberedningen.

Valberedningen i TeliaSonera består därefter av följande personer: Jonas Iversen (svenska staten), Markku Tapio (finska staten), KG Lindvall (Robur), Lennart Ribohn (SEB) samt styrelsens ordförande Tom von Weymarn.
_______________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30